วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เลขที่บ้านกับการตั้งศาลพระภูมิ

เลขที่บ้านกับการตั้งศาลพระภูมิ...อาจารย์สอบตก


เพื่อนๆ บ่นกันว่า ช่วงนี้ไม่ค่อยมีบทความออกมาให้อ่าน  เนื่องจากผู้เขียนยังนึกไม่ออกว่าจะเขียนเรื่องอะไรดีที่เป็นประโยชน์กับ คนทั่วๆไปได้  พอดีเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑  ผู้เขียนได้ไปบรรยายเรื่อง ชัยภูมิไทยพื้นฐาน ให้กับผู้สนใจได้เข้าฟังฟรีที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ วัดราชนัดดา  
โดยอาจารย์ดิลก จิตตเสนา ได้สละเวลาและสถานที่สอนวิชาทักษายุค ให้ผู้เขียนได้บรรยายในวันนั้น
ผู้เขียนขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผู้เขียนได้บรรยายเกี่ยวกับเลขที่บ้าน  หมอดูสาวรายหนึ่งซึ่งมาฟังทีหลังได้ขอลองวิชา
โดยถามว่าเลขที่บ้านสามารถหา ตำแหน่งศาลพระภูมิได้หรือไม่  จึงเป็นที่มาของบทความนี้

ก่อนอื่นขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางกับทักษาเสียก่อน 

ทิศโดยรอบถ้าวัดเป็นองศาจะได้ 360 องศา เมื่อหาจากทักษายุคซึ่งแบ่งทิศออกเป็น 8 ทิศ
ทิศๆหนึ่งจะครอบคลุม 45 องศา ตามรายละเอียดข้างล่างนี้

ภูมิดาวในทักษา ทิศ องศา ถึง องศา
ดาว ๑ ตะวันออกเฉียงเหนือ 22.5 -- 67.5
ดาว ๒ ตะวันออก 67.5 -- 112.5
ดาว ๓ ตะวันออกเฉียงใต้ 112.5 -- 157.5
ดาว ๔ ใต้ 157.5 -- 202.5
ดาว ๗ ตะวันตกเฉียงใต้ 202.5 -- 247.5
ดาว ๕ ตะวันตก 247.5 -- 292.5
ดาว ๘ ตะวันตกเฉียงเหนือ 292.5 -- 337.5
ดาว ๖ เหนือ 337.5 -- 22.5


หรือมองเป็นรูปตารางทักษา ดังนี้


67.5°
112.5°


22.5°
ตอน
ตอ
ตอต


157.5°


337.5°

x
จุดกึ่งกลางบ้าน202.5°

ตตน
ตต
ตตต


292.5°
247.5°


เมื่อแยกทิศออกเป็น 8 ทิศแล้ว  ทีนี้เราก็มาดูเลขที่บ้านกันบ้าง

เนื่องจากเราแบ่งทิศออกเป็น 8 ทิศ ดังนั้นจึงต้องซอยเลขที่บ้านออกเป็น 8 เลขหมาย เพื่อให้สัมพันธ์กับทิศทางที่เราต้องการดู

โดยการเหยียดเลขที่บ้านในส่วนที่อยู่ข้างหลัง “/ “ แล้วนำมาบวกกัน 
ถ้าผลลัพธ์เกิน 8 ก็เอา 8 ลบออกจนเหลือไม่เกิน 8

ตัวอย่าง
เลขที่   16            =  1 + 6             =  7
เลขที่   605/1131  =  1 + 1 + 3 + 1 =  6
เลขที่   706          =   7 + 0 + 6       =  13 – 8  =  5

หมายเหตุ  เลขที่อยู่ข้างหน้า “/ “ เป็นเลขที่ประจำหมู่บ้าน  ซึ่งเราจะไม่นำมาใช้
ยกเว้นกรณีการตั้งศาลพระภูมิหรือศาลพระพรหมประจำหมู่บ้านเท่านั้น


ทิศของบ้านหรือตำแหน่งที่จะตั้งศาลพระภูมิ  ศาลเจ้าที่  ศาลพระพรหม หรือตี่จูเอี้ย  
จะใช้ทิศหลักๆ อยู่ 3 ทิศ คือ

ทิศที่ 1  เป็นทิศหรือตำแหน่งที่ตั้งของวิมารของเจ้าที่เจ้าทางประจำบ้าน  เหมาะสำหรับการตั้งศาลพระภูมิ  ศาลเจ้าที่ หรือตี่จูเอี้ยภายในบ้าน

การตั้งศาลในตำแหน่งนี้จะทำให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้น อยู่เย็นเป็นสุข และปักหลักปักฐานอยู่บ้านหลังนั้นไปอีกนาน

ในบางบ้านที่เป็นบ้านไม้และไม่มีศาลพระภูมิหรือศาลเจ้าที่  ถ้าเจ้าที่ที่นั่นแรงมากๆ อาจจะพบเสาตกน้ำมันในทิศนี้ของบ้าน  ผู้เขียนเคยแนะนำให้เจ้าของบ้านรายหนึ่งซึ่งไม่ได้ตั้งศาลพระภูมิโดยจุดธูป ไหว้เจ้าที่แล้วให้ไปปักไว้ทางทิศหนึ่งของบ้านซึ่งมีต้นมะม่วงใหญ่อยู่ต้น หนึ่ง  ซึ่งเจ้าของบ้านรายนั้นก็บอกว่าปกติจะจุดธูปขอโชคลาภกับเจ้าที่ที่บ้านและไป ปักไว้ที่โคนต้นมะม่วงต้นนั้นและมักจะมีโชคอยู่เสมอๆ

ทิศที่ 2  ในกรณีบ้านอยู่อาศัยที่บริเวณทิศที่ 1 ไม่เหมาะสมหรือสถานที่ไม่อำนวย  ทิศที่ 2 นี้เปรียบเสมือนสถานที่ทำงานหรือสน.

จะทำหน้าที่ปกปักษ์รักษาผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านให้ปลอดภัยจากภยันอันตราย และส่งเสริมให้เจริญรุ่งเรือง  เหมาะสำหรับตั้งศาลพระพรหมของบริษัท หรือโรงงานที่มีพนักงานหลายคน

ทิศที่ 3  สำหรับร้านค้าที่มีการขายของหน้าร้าน หรือร้านอาหาร  ทิศนี้เหมาะสำหรับการตั้งตี่จูเอี้ย หรือนางกวัก โดยหันหน้าออกนอกร้าน  หรืออาจจะตั้งหิ้งพระในบริเวณทิศนี้ ส่วนจะหันพระพักต์ของพระพุทธรูปไปทาง ทิศไหนขึ้นอยู่กับสถานที่อำนายและทิศที่ถูกโฉลกกับเจ้าของบ้าน
ส่วนใหญ่จะหันพระพักต์ไปทางทิศเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออก


เมื่อเราเหยียดเลขที่บ้านจนเหลือเศษไม่เกิน 8 แล้ว  
การหาทิศของบ้านหรือตำแหน่งที่จะตั้งศาลเจ้าที่สามารถดูได้จากตารางข้างล่างนี้

เลขที่ได้จากเลขที่บ้าน ทิศที่ 1 ทิศที่ 2 ทิศที่ 3
1 ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศใต้ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
2 ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตก ทิศตะวันออก
3 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้
4 ทิศตะวันออก ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศใต้
5 ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตก
6 ทิศใต้ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศเหนือ
7 ทิศตะวันตก ทิศตะวันออก ทิศตะวันตกเฉียงใต้
8 หรือ 0 ทิศเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่บรรยายเรื่องชัยภูมิไทยพื้นฐาน  น้องคนนั้นได้ถามว่า..
บ้านของแม่เขาตั้งศาลพระภูมิทางทิศไหน  โดยบอกเลขที่บ้านมาให้คือ  เลขที่ 599
เมื่อเหยียดเลขที่บ้านได้  5 + 9 + 9 = 23 หารด้วย 8 เหลือเศษ  7

ผู้เขียนจึงตอบไปว่า อยู่ทางทิศตะวันตก หรือทิศดาว ๕
น้องคนนั้นก็ตอบว่า ศาลพระภูมิที่บ้านแม่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ซึ่งก็คือทิศดาว ๕ นั่นเอง

บทความนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่คิดจะตั้งศาลพระภูมิหรือศาลเจ้าที่ใหม่  จะได้จัดเตรียมบริเวณที่จะตั้งศาลไม่ว่าจะเป็นศาลพระภูมิ  ศาลพระพรหม หรือตี่จูเอี้ยได้ถูกที่ถูกทาง

การที่จะไปตั้งศาลทางทิศหรือตำแหน่งเดียวกันกับบ้านข้างเคียงอาจจะไม่ส่งผล ที่ดีแก่เจ้าของบ้านเท่าที่ควร  เนื่องจากบ้านใครก็บ้านคนนั้น  เจ้าที่คนละองค์กันครับ..

สอบตก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น